Squeeze IG_II2_2496

Project Overview

Οι εικόνες που παρουσιάζονται στη βάση δεδομένων είναι σε μορφή JPEG 300dpi. Για αρχειοθέτηση διαθέτουμε εικόνες TIFF 600dpi τόσο των προσαρμοσμένων όσο και των μη προσαρμοσμένων σαρώσεων (βλ. τη ροή εργασίας παραπάνω). Αν ενδιαφέρεστε για τέτοια αρχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο krateros@ias.edu. Μπορούμε επίσης να πραγματοποιήσουμε απεικόνιση Reflectance Transformation Imaging  (RTI) για μικρές θεματικές περιοχές (περίπου 10 x 6 εκ.), για να βελτιώσουμε την ορατότητα μικροσκοπικών τρισδιάστατων χαρακτηριστικών. Πάλι, αν θεωρείτε ότι αυτό έχει αξία για την εργασία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες.

Είναι χρήσιμες κάποιες σύντομες παρατηρήσεις σχετικά με τα μεταδεδομένα που συνοδεύουν τις καταχωρήσεις. Για κάθε επιγραφή προσδιορίζεται το θέμα της, τόσο γενικά («Ψήφισμα») όσο και ειδικά («Ψήφισμα παροχής πολιτικών δικαιωμάτων»). Στις περιπτώσεις που μπορούν να εξαχθούν λεπτομερείς πληροφορίες, δίνεται μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της επιγραφής. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν τη βάση δεδομένων ή να κάνουν αναζητήσεις με βάση αυτά τα θέματα. Οι καταχωρίσεις περιλαμβάνουν επίσης μια γενική χρονολογία (όπου είναι γνωστή), αναφέροντας τον αιώνα ή τους αιώνες στους οποίους θεωρείται ότι χρονολογείται η επιγραφή. Ο αιώνας αποδίδεται με ρωμαϊκό αριθμό και συνοδεύεται από το δείκτη «a» για τις ημερομηνίες π.Χ. και τον δείκτη «p» για τις ημερομηνίες μ.Χ. – π.χ. IVa δηλώνει τον 4ο αιώνα π.Χ., ενώ το IIIp δηλώνει τον 3ο αιώνα μ.Χ. Εάν είναι γνωστή ή έχει διατυπωθεί υπόθεση για πιο συγκεκριμένη χρονολογία για την επιγραφή, περιλαμβάνεται και αυτή η συγκεκριμένη χρονολογία στη μορφή που δίνεται στις IGII(2). Αναφέρονται επίσης η προέλευση και η γλώσσα (ή οι γλώσσες) της επιγραφής. Δίνονται επίσης σύνδεσμοι προς τους ιστότοπους PackardHumanitiesInstitute'sSearchableGreekInscriptions, που περιλαμβάνει το δημοσιευμένο κείμενο της επιγραφής, και το AtticInscriptionsOnline, που περιλαμβάνει αγγλική μετάφραση και ορισμένες σημειώσεις (αλλά όχι για όλες, ή ακόμη ούτε για τις περισσότερες, επιγραφές).

Στις περιπτώσεις που θραύσματα επιγραφών έχουν συσχετισθεί ή ενωθεί μεταξύ τους μετά τη δημοσίευση των IGII(2), συμπεριλαμβανομένων και θραυσμάτων που έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα, εφαρμόσαμε την ακόλουθη διαδικασία. Εάν μια επιγραφή έχει αριθμό στις IG ή το SEG, της δίνεται χωριστή καταχώρηση στη βάση δεδομένων του «Κράτερου». Αυτή η καταχώριση περιλαμβάνει συνδέσμους προς τυχόν άλλες καταχωρίσεις που έχουν συσχετιστεί με αυτή την επιγραφή και αναφέρει τη δημοσίευση, στην οποία γίνεται ο συσχετισμός, στο πεδίο «Περιγραφή» της καταχώρισης. Κατά τα άλλα, τα μεταδεδομένα της είναι πανομοιότυπα με την καταχώριση με την οποία έχει συσχετισθεί. Εάν μια επιγραφή (π.χ. από την Αγορά των Αθηνών ή το Επιγραφικό Μουσείο) έχει δημοσιευτεί ως ενωμένη ή συσχετισμένη με μια επιγραφή στις IG ή το SEG χωρίς να λάβει δικό της αριθμό στις IG ή το SEG, τότε οι εικόνες των σαρώσεών της απλώς περιλαμβάνονται στην καταχώριση της επιγραφής στις IG ή το SEG με την οποία έχει ενωθεί/συσχετισθεί. Η δημοσίευση της ένωσης ή του συσχετισμού αναφέρεται πάλι στο πεδίο «Περιγραφή».

Σημείωση: αν και η συμβατική πρακτική είναι να δηλώνεται η δεύτερη ή τρίτη έκδοση ενός έργου με εκθέτη αραβικό αριθμό – έτσι π.χ. η τρίτη έκδοση του τόμου I των InscriptionesGraecae είναι IGI3 – σε αυτόν τον ιστότοπο και στη βάση δεδομένων του «Κρατερού» τοποθετούμε τον αραβικό αριθμό σε παρένθεση. Έτσι, η τρίτη έκδοση του τόμου Ι των InscriptionesGraecae αποδίδεται ως IGI(3). Επιλέξαμε να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση για λόγους συνέπειας, καθώς τα πεδία μεταδεδομένων στη βάση δεδομένων μας δεν επιτρέπουν τη χρήση εκθετών..

Οι εικόνες των θραυσμάτων είναι διαθέσιμες για χρήση, αλλά παρακαλούμε στη δημοσίευσή σας να αναφέρετε την προέλευσή τους (το όνομα της συλλογής εκτύπων και το όνομα του Institute for Advanced Study) και τον αριθμό «Krateros ID». Παρακαλείστε επίσης να στείλετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της δημοσίευσής σας στη διεύθυνση krateros@ias.edu.

English

 

The squeezes are scanned in greyscale on a large-bed WideTEK25 scanner, utilizing its 3D-Lighting feature. In all cases they are scanned twice: once vertically and once after a 90° rotation. The reasons for this are twofold. First, the 3D-Lighting is adept at revealing geometries that are perpendicular to the lightsource, but less so for geometries that are parallel to the lightsource. By providing two rotations, some surface features that may not appear in one image may appear clearly in the other. Second, the two images can be used with the Digital Epigraphy Toolbox created by The Digital Epigraphy and Archaeology Group at the University of Florida to produce a full three-dimensional representation of the squeeze. 

The squeezes are subsequently subjected to some minor adjustments in Adobe Photoshop: (1) they are rotated so that their text faces right-side-up; (2) they are unmirrored, so that their text reads in the same direction as the original inscription; (3) their brightness is adjusted down and their contrast up by a uniform amount to improve readability. In cases where a squeeze is larger than the scanner bed, multiple scans are taken and then "Photomerged" together in Photoshop to form a single image, which is then adjusted as usual. 

As mentioned above, we digitize squeezes with a large-bed WideTEK25 scanner, utilizing its 3D-Lighting feature. Our process of scanning all squeezes twice, once vertically and once after a 90° rotation, allows the possibility of using the Digital Epigraphy Toolbox created by The Digital Epigraphy and Archaeology Group at the University of Florida to produce a full three-dimensional representation of the squeeze. At present, the Krateros Project itself does not process its images through the Digital Epigraphy Toolbox or display the resulting 3D models in our database. We may begin doing so at some point in the future, but for the time being scholars interested in the added visualization benefits provided by 3D reconstruction are encouraged to download our images and test out the Digital Epigraphy Toolbox for themselves.

In addition to scanning, we have explored other imaging technologies. Photography was considered, especially for the larger squeezes, but presented difficulty in achieving the desired resolution. Reflectance Transformation Imaging was also investigated, but although the resulting images were promising it was difficult to craft an efficient process for applying the technology to a collection as large and varied in size as our squeeze collection. Nevertheless, we are able to carry out Reflectance Transformation Imaging (RTI) on small (~10cm x 6cm) subject areas in an effort to improve the visibility of minute three-dimensional features, and if you think that such an exercise would be of value to your work, please contact us. Photogrammetry was attempted, but was found to provide poor visualization of the surface geometries of the squeezes.

If you know of another technology that you think would be of use in imaging squeezes, please send us an email and we will look into it.