Members and Visitors

Past Members and Visitors Listed Alphabetically
Past Members and Visitors Listed Chronologically

Key:

f = first term; s = second term
vis = Visitor
vnf = von Neumann Fellow
vf = Veblen Fellow; vri = Veblen Instructor
vp = Visiting Professor; dvp = Distinguishing Visiting Professor
 

2022 - 2023 Members and Visitors

TermNameDetailsPhoto
Ackelsberg, Ethan M
Office: F-411, Extension: 8130
Phone: (609) 734-8130
sAdiprasito, Karim Alexander
Office: F-217, Extension: 8297
Phone: (609) 734-8297
Annala, Toni Mikael
Office: S-204, Extension: 8388
Phone: (609) 734-8388
ÀæØşW ǧ, ëvGcêÿ
Balitskiy, Alexey
Office: F-113, Extension: 8187
Phone: (609) 734-8187
Banerjee, Oishee
Office: F-117, Extension: 8135
Phone: (609) 734-8135
Berdnikov, Aleksandr
Office: A-105, Extension: 4535
Phone: (609) 951-4535
sBergelson, Vitaly
Office: F-414, Extension: 8133
Phone: (609) 734-8133
Bernstein, Jacob
Office: F-214, Extension: 8285
Phone: (609) 734-8285
Bik, Arthur
Office: F-412, Extension: 8131
Phone: (609) 734-8131
visBringmann, Bjoern
Office: F-420, Extension: 8137
Phone: (609) 734-8137
fBrowning, Timothy
Office: F-217, Extension: 8297
Phone: (609) 734-8297
Bruè, Elia
Office: MOS-106, Extension: 4626
Phone: (609) 951-4626
vfBucic, Matija
Office: S-025, Extension: 8195
Phone: (609) 734-8195
bØČTDqà, gxhÀèv
Cao, Sky Yang
Office: F-402, Extension: 8136
Phone: (609) 734-8136
visChaidez, Julian
Office: F-215, Extension: 8113
Phone: (609) 734-8113
Chen, Lin
Office: S-207, Extension: 8182
Phone: (609) 734-8182
Chevalier, Alexis
Office: F-224, Extension: 8392
Phone: (609) 734-8392
vnfCladek, Laura
Office: S-011, Extension: 8095
Phone: (609) 734-8095
Coregliano, Leonardo
Office: S-008, Extension: 8122
Phone: (609) 734-8122
visDai, Mimi
Office: MOS-110, Extension: 4421
Phone: (609) 951-4421
Datta, Ipsita
Office: A-104, Extension: 4536
Phone: (609) 951-4536
de Faveri, Alexandre Perozim
Office: F-225, Extension: 8393
Phone: (609) 734-8393
Dimitrov, Vesselin
Office: F-317, Extension: 8129
Phone: (609) 734-8129
fDraisma, Jan
Office: F-414, Extension: 8133
Phone: (609) 734-8133
ëLbşžB, YıdWiayKW
Fenley, Sergio
Office: S-028, Extension: 4505
Phone: (609) 951-4505
sFrantzikinakis, Nikos
Office: F-318, Extension: 8194
Phone: (609) 734-8194
fGamburd, Alexander
Office: F-318, Extension: 8194
Phone: (609) 734-8194
Glaudo, Federico
Office: A-102, Extension: 4531
Phone: (609) 951-4531
visGoresky, Mark
Office: S-205, Extension: 8295
Phone: (609) 734-8295
Granha Jeronimo, Fernando
Office: S-004, Extension: 8022
Phone: (609) 734-8022
Greenfeld, Rachel
Office: F-415, Extension: 8093
Phone: (609) 734-8093
Haine, Peter James
Office: S-211, Extension: 8390
Phone: (609) 734-8390
fHanke, Bernhard
Office: F-114, Extension: 8134
Phone: (609) 734-8134
Harrison, Michael
Office: MOS-111, Extension: 4631
Phone: (609) 951-4631
vpHo, Wei
Office: F-416, Extension: 8189
Phone: (609) 734-8189
iØKdšğ, àgYeúr
jsııU’Ö, çi-ýŠu
Kemp, D. Dominique
Office: S-112, Extension: 8124
Phone: (609) 734-8124
fKleinbock, Dmitry
Office: A-108, Extension: 4532
Phone: (609) 951-4532
Kleshchev, Alexander
Office: S-208, Extension: 8141
Phone: (609) 734-8141
Kong, Hana Jia
Office: S-026, Extension: 8225
Phone: (609) 734-8225
fKumar, Shrawan
Office: S-212, Extension: 8144
Phone: (609) 734-8144
visLakdawala, Zahra
Office: MOS-113, Extension: 4632
Phone: (609) 951-4632
visLampert, Amichai
Office: A-109, Extension: 4549
Phone: (609) 951-4549
fLarsen, Michael
Office: F-419, Extension: 8185
Phone: (609) 734-8185
Lemanczyk, Mariusz
Office: F-223, Extension: 8386
Phone: (609) 734-8386
Li, Yau Wing
Office: MOS-105, Extension: 4625
Phone: (609) 951-4625
vis, fLifshitz, Noam
Office: MOS-104, Extension: 4624
Phone: (609) 951-4624
sLindblad, Hans
Office: F-419, Extension: 8185
Phone: (609) 734-8185
vis, fLindenstrauss, Ayelet
Office: A-109, Extension: 4549
Phone: (609) 951-4549
Machado, Simon
Office: S-218, Extension: 8148
Phone: (609) 734-8148
vnf, sManners, Frederick
Office: S-104, Extension: 8323
Phone: (609) 734-8323
fMaynard, James
Office: S-104, Extension: 8323
Phone: (609) 734-8323
vriMinter, Paul
Office: F-222, Extension: 8334
Phone: (609) 734-8334
Mirek, Mariusz
Office: S-206, Extension: 8111
Phone: (609) 734-8111
vp, fMontanari, Andrea
Office: S-006, Extension: 8089
Phone: (609) 734-8089
sMoreira, Joel
Office: S-217, Extension: 8147
Phone: (609) 734-8147
Moreno, Agustin
Office: F-409, Extension: 8128
Phone: (609) 734-8128
visMutanguha, Jean Pierre
Office: S-219, Extension: 8149
Phone: (609) 734-8149
sNelson, Jo
Office: S-006, Extension: 8089
Phone: (609) 734-8089
ó’KêN)á, ÇvíèQ)
Peled, Ron
Office: F-403, Extension: 8092
Phone: (609) 734-8092
vriPeluse, Sarah
Office: S-105, Extension: 8286
Phone: (609) 734-8286
vp, fPitassi, Toniann
Office: S-013, Extension: 8293
Phone: (609) 734-8293
Pohoata, Cosmin
Office: F-413, Extension: 8184
Phone: (609) 734-8184
Pstragowski, Piotr
Office: S-209, Extension: 8142
Phone: (609) 734-8142
vnfRamos, Vinicius Gripp Barros
Office: F-316, Extension: 4510
Phone: (609) 951-4510
visRaz, Orit Esther
Office: MOS-112, Extension: 4445
Phone: (609) 951-4445
Remy, Guillaume
Office: F-408, Extension: 8186
Phone: (609) 734-8186
vriRezchikov, Semon Kirillovich
Office: F-218, Extension: 8332
Phone: (609) 734-8332
Richter, Florian K
Office: S-027, Extension: 8229
Phone: (609) 734-8229
visSawin, Will
Office: MOS-104, Extension: 4624
Phone: (609) 951-4624
Sellke, Mark
Office: S-010, Extension: 8094
Phone: (609) 734-8094
ŠèóîÀêw, ýy iTß
Shafto, Patrick
Office: MOS-108, Extension: 4422
Phone: (609) 951-4422
Shalom, Or
Office: S-215, Extension: 8145
Phone: (609) 734-8145
vpSheffield, Scott
Office: F-417, Extension: 8123
Phone: (609) 734-8123
Shem-Tov, Zvi
Office: S-216, Extension: 8146
Phone: (609) 734-8146
Siad, Artane Jeremie
Office: F-222, Extension: 8334
Phone: (609) 734-8334
Sun, Xin
Office: F-410, Extension: 8126
Phone: (609) 734-8126
Tanny, Shira
Office: F-401, Extension: 8105
Phone: (609) 734-8105
sTao, Terence
Office: F-422, Extension: 8080
Phone: (609) 734-8080
tDïlDy-, ş’äöuÁ
Tell, Roei
Office: S-005, Extension: 8125
Phone: (609) 734-8125
vnf, fTeräväinen, Joni
Office: S-217, Extension: 8147
Phone: (609) 734-8147
TLožǧńğ, üÁçVkDT šzÅşd
dvpUhlenbeck, Karen
Office: S-210, Extension: 8143
Phone: (609) 734-8143
visWang, Yi
Office: S-009, Extension: 8246
Phone: (609) 734-8246
vnfWang, Zhiren
Office: S-111, Extension: 8394
Phone: (609) 734-8394
Wienhard, Anna
Office: F-219, Extension: 8294
Phone: (609) 734-8294
WıeüzÿýJ, JćçAD.ÿ
Wu, Pei
Office: S-007, Extension: 8090
Phone: (609) 734-8090
fXu, Guangbo
Office: F-422, Extension: 8080
Phone: (609) 734-8080
visZamir, Or
Office: S-012, Extension: 8096
Phone: (609) 734-8096
Zavyalov, Bogdan
Office: A-106, Extension: 4530
Phone: (609) 951-4530
dvpZiegler, Tamar
Office: F-418, Extension: 8396
Phone: (609) 734-8396